top of page

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1COVID 2022), Slovenski podjetniški sklad

  • Obrestna mera znaša 6-mesečni EURIBOR + 0,35%. Ročnost posojila je do 5 let, moratorij na odplačilo glavnice lahko znaša do 6 mesecev. Ni stroškov odobritve in vodenja garancije, stroški kredita se določijo v skladu s tarifo poslovne banke.

  • Maksimalna višina bančnega kredita za obratna sredstva znaša 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja) oz. 200.000 EUR (za srednje velika podjetja). Višina razpisanih sredstev znaša 11,55 milijona EUR.

  • Namen kredita je zagotovitev likvidnosti, ohranitev delovanja MSP in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Potrebno je zagotoviti porabo obratnih sredstev za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi COVID-19. To se izkazuje v znižanju čistih prihodkov, ki je razvidno iz Javno objavljenih podatkov letnega poročila (AJPES) - Izkaz poslovnega izida 2020/2019.

  • Upravičeni stroški so obratna sredstva: izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače.

  • Odobravanje poteka dvostopenjsko. Najprej je potrebno pridobiti pozitiven sklep poslovne banke. Druga stopnja pa poteka na SPS, garancija za zavarovanje kredita znaša 80%.

  • Obdobje upravičenih stroškov lahko znaša od 1.1.2022 do 31.12.2023.

  • Seznam sodelujočih bank: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna, Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Sberbank banka d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d..Comments


bottom of page