top of page

Nepovratna sredstva

Pridobitev nepovratnih sredstev je vaš ključ za optimizacijo finančnih virov ter znižanje stroškov investicije. Naj vam bodo pridobljena nepovratna sredstva v pomoč pri doseganju vašega razvojnega potenciala ter zagotavljanju konkurenčnih prednosti vaših izdelkov/ storite. Svetujem vam pri umestitvi vašega projekta v ustrezen razpis in vas vodim skozi postopke zbiranja potrebne dokumentacije. Skupaj bomo finančno ovrednotili projekt, poskrbel bom za izpolnitev obrazcev v vlogi, poslovni načrt in finančne projekcije.

bottom of page