top of page

Kohezijske regije

Namen regionalnih pomoči je spodbujanje skladnega regionalnega razvoja s pospeševanjem razvoja manj razvitih regij in območij glede na območja v soseščini. Pravna podlaga za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja v Sloveniji je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

 

Slovenija je razdeljena na dve kohezijski regiji, Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, oziroma še nadalje na 12 statističnih (razvojnih) regij.

 

Vzhodna Slovenija zajema naslednje statistične regije: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Primorsko- notranjska.

 

Zahodna Slovenija zajema naslednje statistične regije: Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-kraška.

regionalna-karta-2022-2027.jpg
bottom of page