top of page

Aktualni razpisi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je napovedalo, da bo v letu 2022 slovenskemu gospodarstvu za razpise na voljo 646,5 milijonov evrov. Poleg tega bodo podjetjem na voljo še programi in ukrepi izvajalskih organizacij v višini 289 milijonov evrov njihovih lastnih sredstev. Razvojna sredstva bodo namenjena za dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter za enakomeren razvoj slovenskih regij.

 

646,5 milijona evrov sredstev predstavlja višino sredstev gospodarskega ministrstva za razpise, od tega je 485 milijonov evrov nepovratnih in 161,5 milijona evrov povratnih sredstev. Največ bo namenjeno razvoju turizma 141,1 milijona evrov (21,8 % vseh sredstev), podjetništvu in internacionalizaciji 117,3 milijona evrov (18,1 %), raziskavam, razvoju in inovacijam 107,5 milijona evrov (16,6 %), investicijam za večjo produktivnost 88,5 milijona evrov (13,7 %) in regionalnemu razvoju 76 milijonov evrov (11,8 %). Digitalizaciji je namenjeno 56,5 milijona evrov (8,7 %), lesno predelovalni industriji 29,6 milijona evrov (4,6 %), energetski učinkovitosti 16,8 milijona evrov (2,6 %) krožnemu gospodarstvu 10,8 milijona evrov (1,7 %) in urbanemu razvoju 2,4 milijona evrov (0,4 %).

 

Ukrepe bo ministrstvo izvajalo neposredno in preko naslednjih izvajalskih organizacij: Javne agencije SPIRIT, Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (SRRS) in SID banke.

bottom of page