top of page

PROGRAM FINANCIRANJA PODJETIJ VSEH VELIKOSTI ZA OBRATNA SREDSTVA IN NALOŽBE (OSN) Z MOŽNOSTJO JAM

Pri kreditni liniji za financiranje obratnih sredstev in naložb (OSN) zavarovanje posojila ni potrebno, saj se posojilo lahko zavaruje s 70% garancijo Panevropskega garancijskega sklada (EGF). Predvidena kvota posojil z jamstvom EGF znaša 150 milijona EUR.


Garancija Panevropskega garancijskega sklada (EGF) je na voljo samo za:


  • mala in srednja podjetja (MSP), če imajo od 2 do 249 zaposlenih in izpolnjujejo enega od naslednjih dveh kriterijev: 1) do 50 milijona EUR letnih prihodkov; ali 2) letno bilančno vsoto do 43 mio. EUR;

  • majhna podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo (če imajo od 250 do 499 zaposlenih).


Nadomestilo za uporabo jamstva EGF znaša 0,49 % letno od neodplačane glavnice. Višina kredita lahko znaša od 100.000 EUR do 2.571.000 EUR. Ročnost posojila znaša od 1 do 12 let, odvisno tudi od vrste državne pomoči. Moratorij je lahko za največ polovico ročnosti, vendar ne več kot 5 let.

Krediti za financiranje obratnih sredstev in naložb so na voljo tudi velikim podjetjem, vendar morajo le-ta predložiti lastno zavarovanje (garancija EGF za njih ne velja).


Podjetja vseh velikosti lahko kandidirajo tudi na naslednje kreditne programe:

  • RRI3: kreditiranje tehnološko razvojnih projektov,

  • NALOŽBE3: kreditiranje projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo,

  • LES1: kreditiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo.Comentários


bottom of page